O firmě

Naši společnost tvoří odborníci, kteří působí již téměř 20let v oblasti výpočetní techniky a informačních technologiích. Nyní tito lidé spoluutvářejí ICTechnics s. r. o., ve které sdružují zkušenosti z mnoha oblastí, který tento obor představuje. ICTechnics díky těmto odborníkům disponuje vědomostmi a dovednostmi, které uplatňuje v poskytování řady služeb a tvorby projektů. Naše činnost se věnuje produkčním serverovým projektům a jejich správě, datovým sítím jejich údržbě a rozvoji a dalším projektům v oblasti správy a rozvíjení informačních technologií.